12 เรื่อง
แผนงานการแก้ปัญหาของน้ำ

เรือเก็บผักตบชวาแบบสายพานลำเลียง

2087 view
2019

สร้างต้นแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวนแบบดูดกลับ (ดูดเลน)

1890 view

โครงการเรือลมจักรยานน้ำเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมใน คูน้ำ ลำคลอง เพื่อสุขภาพ (เรือลมจักรยานน้ำเก็บขยะ)

3774 view

โครงการเรือทุ่นลอยจักรยานน้ำเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมใน คูน้ำ ลำคลอง เพื่อสุขภาพ (เรือทุ่นลอยจักรยานน้ำเก็บขยะ)

3302 view

ดินปลูกต้นไม้จากผักตบชวา โดยเครื่องสับย่อย

1687 view

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

13463 view

เรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล็ก

4561 view

ทุ่นลอยดักวัชพืช

2121 view

เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

1616 view

ชีวภัณฑ์กำจัดผักตบชวาจากเชื้อรา ชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium roridum ในการควบคุมผักตบชวา

2644 view
2559

การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวาในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย

2977 view

เรือเก็บผักตบชวาแบบอัดก้อน

2083 view