12 เรื่อง
แผนงานการแก้ปัญหาของน้ำ

เรือเก็บผักตบชวาแบบสายพานลำเลียง

804 view
2019

สร้างต้นแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวนแบบดูดกลับ (ดูดเลน)

355 view

โครงการเรือลมจักรยานน้ำเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมใน คูน้ำ ลำคลอง เพื่อสุขภาพ (เรือลมจักรยานน้ำเก็บขยะ)

788 view

โครงการเรือทุ่นลอยจักรยานน้ำเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมใน คูน้ำ ลำคลอง เพื่อสุขภาพ (เรือทุ่นลอยจักรยานน้ำเก็บขยะ)

1280 view

ดินปลูกต้นไม้จากผักตบชวา โดยเครื่องสับย่อย

285 view

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

787 view

เรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล็ก

471 view

ทุ่นลอยดักวัชพืช

314 view

เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

185 view

ชีวภัณฑ์กำจัดผักตบชวาจากเชื้อรา ชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium roridum ในการควบคุมผักตบชวา

543 view
2559

การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวาในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย

281 view

เรือเก็บผักตบชวาแบบอัดก้อน

288 view