12 เรื่อง
แผนงานการแก้ปัญหาของน้ำ

เรือเก็บผักตบชวาแบบสายพานลำเลียง

1165 view
2019

สร้างต้นแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวนแบบดูดกลับ (ดูดเลน)

573 view

โครงการเรือลมจักรยานน้ำเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมใน คูน้ำ ลำคลอง เพื่อสุขภาพ (เรือลมจักรยานน้ำเก็บขยะ)

1339 view

โครงการเรือทุ่นลอยจักรยานน้ำเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมใน คูน้ำ ลำคลอง เพื่อสุขภาพ (เรือทุ่นลอยจักรยานน้ำเก็บขยะ)

1702 view

ดินปลูกต้นไม้จากผักตบชวา โดยเครื่องสับย่อย

521 view

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

1724 view

เรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล็ก

1054 view

ทุ่นลอยดักวัชพืช

544 view

เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

346 view

ชีวภัณฑ์กำจัดผักตบชวาจากเชื้อรา ชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium roridum ในการควบคุมผักตบชวา

928 view
2559

การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวาในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย

504 view

เรือเก็บผักตบชวาแบบอัดก้อน

580 view