12 เรื่อง
แผนงานการแก้ปัญหาของน้ำ

เรือเก็บผักตบชวาแบบสายพานลำเลียง

861 view
2019

สร้างต้นแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวนแบบดูดกลับ (ดูดเลน)

381 view

โครงการเรือลมจักรยานน้ำเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมใน คูน้ำ ลำคลอง เพื่อสุขภาพ (เรือลมจักรยานน้ำเก็บขยะ)

880 view

โครงการเรือทุ่นลอยจักรยานน้ำเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมใน คูน้ำ ลำคลอง เพื่อสุขภาพ (เรือทุ่นลอยจักรยานน้ำเก็บขยะ)

1364 view

ดินปลูกต้นไม้จากผักตบชวา โดยเครื่องสับย่อย

325 view

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

933 view

เรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล็ก

535 view

ทุ่นลอยดักวัชพืช

343 view

เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

206 view

ชีวภัณฑ์กำจัดผักตบชวาจากเชื้อรา ชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium roridum ในการควบคุมผักตบชวา

599 view
2559

การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวาในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย

316 view

เรือเก็บผักตบชวาแบบอัดก้อน

315 view