12 เรื่อง
แผนงานการแก้ปัญหาของน้ำ

เรือเก็บผักตบชวาแบบสายพานลำเลียง

1551 view
2019

สร้างต้นแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวนแบบดูดกลับ (ดูดเลน)

1114 view

โครงการเรือลมจักรยานน้ำเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมใน คูน้ำ ลำคลอง เพื่อสุขภาพ (เรือลมจักรยานน้ำเก็บขยะ)

2544 view

โครงการเรือทุ่นลอยจักรยานน้ำเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมใน คูน้ำ ลำคลอง เพื่อสุขภาพ (เรือทุ่นลอยจักรยานน้ำเก็บขยะ)

2341 view

ดินปลูกต้นไม้จากผักตบชวา โดยเครื่องสับย่อย

990 view

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

5119 view

เรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล็ก

2218 view

ทุ่นลอยดักวัชพืช

1198 view

เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

855 view

ชีวภัณฑ์กำจัดผักตบชวาจากเชื้อรา ชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium roridum ในการควบคุมผักตบชวา

1585 view
2559

การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวาในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย

2088 view

เรือเก็บผักตบชวาแบบอัดก้อน

1136 view