12 เรื่อง
แผนงานการแก้ปัญหาของน้ำ

เรือเก็บผักตบชวาแบบสายพานลำเลียง

1840 view
2019

สร้างต้นแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวนแบบดูดกลับ (ดูดเลน)

1608 view

โครงการเรือลมจักรยานน้ำเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมใน คูน้ำ ลำคลอง เพื่อสุขภาพ (เรือลมจักรยานน้ำเก็บขยะ)

3205 view

โครงการเรือทุ่นลอยจักรยานน้ำเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมใน คูน้ำ ลำคลอง เพื่อสุขภาพ (เรือทุ่นลอยจักรยานน้ำเก็บขยะ)

2990 view

ดินปลูกต้นไม้จากผักตบชวา โดยเครื่องสับย่อย

1382 view

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

10054 view

เรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล็ก

3395 view

ทุ่นลอยดักวัชพืช

1745 view

เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

1388 view

ชีวภัณฑ์กำจัดผักตบชวาจากเชื้อรา ชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium roridum ในการควบคุมผักตบชวา

2356 view
2559

การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวาในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย

2681 view

เรือเก็บผักตบชวาแบบอัดก้อน

1735 view