สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง (มังสวิรัติ) และผลิตภัณฑ์ชาถั่งเช่าสีทอง

1,877 VIEW

องค์ความรู้

สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง (มังสวิรัติ)

สรุปองค์ความรู้

การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง (มังสวิรัติ)


P1_10004 แก้ไข P2_10004 แก้ไข 
ภาพ เห็ดถั่งเช่าสีทอง                          ภาพ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (ถั่งเช่าศิริราช-ถั่งเช่ามังสวิรัติ)

สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง
- วัตถุดิบหลัก ข้าวและถั่ว
- ให้แสงสว่าง 12-18 ชั่วโมง
- เก็บเกี่ยวได้ 30-45 วัน
- ผลผลิตคงที่ สารออกฤทธิ์สูง
- สะอาด ปลอดภัย

ผลงานอนุสิทธิบัตร เลขที่ 12432
P3_10004 แก้ไข
ภาพ ผลงานต่อยอดองค์ความรู้

       เห็ดถั่งเช่าสีทองทางการแพทย์ (Cordyceps militaris) ที่เน้นการใช้เพื่อเสริมสุขภาพ หรือเสริมการรักษาโรคในผู้สูงวัยด้วยข้อมูลสนับสนุนที่สำคัญ ดังนี้
1. ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพด้วยมีบันทึกการใช้เป็นยาในตำราแพทย์แผนจีนตั้งแต่ปี คศ 1082
2. มีสรรพคุณเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และมูลค่าสูง
3. งานวิจัยเกี่ยวกับเห็ดถั่งเช่าสีทองในคนยังมีน้อยมาก ทำให้มีโอกาสค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ๆ สูง
4. สามารถเพาะเลี้ยงได้ และให้สารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเทียบเท่าเห็ดถั่งเช่าธิเบต (Ophiocordyceps sinensis) ที่มีราคาแพงมาก มีความคุ้มค่าในการพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพาณิชย์
       ผลจากองค์ความรู้และนวัตกรรม นอกจากจะส่งเสริมคนไทยให้มีสุขภาพดีและยังส่งเสริมธุรกิจใหม่คือการบริโภคเห็ดเป็นยาทั้งในและต่างประเทศ เห็ดถั่งเช่าสีทองมังสวิรัติ ที่ได้จากสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองนี้จะตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคม ทั้งผู้บริโภคทั่วไป ผู้บริโภคที่เป็นมังสวิรัติ และชาวมุสลิม เนื่องจากเห็ดถั่งเช่าที่เพาะเลี้ยงด้วยอาหาร และกรรมวิธีการผลิตนี้สามารถขอรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้ นอกจากนี้มีการศึกษาการใช้ชาถั่งเช่าสีทองสูตร SiAR ในการบำบัดโรคภูมิแพ้จมูก
       ผลการวิจัยเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าการดื่มชาถั่งเช่าสีทองช่วยต้านอาการจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้
       ปัจจุบันการดำเนินการวิจัยในคนยังอยู่ในระยะเริ่มดำเนินการ โดยใช้การรักษาแนวใหม่ที่เน้นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้จากเห็ดถั่งเช่าสีทองในการบำบัดรักษาโรคภูมิแพ้จมูก รูมาตอยด์ ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ความดันโลหิต 3-5 ปี และประโยชน์ที่ได้คือผลิตภัณฑ์เห็ดถั่งเช่าสีทองทางการแพทย์ที่มีฤทธิ์เป็นยาที่ตอบสนองความต้องการของคนไทย รวมทั้งประชากรโลก

ช่องทางการติดต่อ

ดร.ปฐมาวรรณ ฉิมมา (หัวหน้าโครงการ)
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เบอร์ติดต่อ: 0 2849 6056 ถึง 57 โทรสาร : 0 2849 6054
E-mail: piengpenb22@gmail.com