การผลิตปุ๋ยและสารปรับปรุงดินจากแหล่งแคลเซียมธรรมชาติเพื่อเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ เขตทุ่งกุลาร้องไห้

865 VIEW

องค์ความรู้

อาหารเสริมสกัดจากเปลือกหอย สูตร เร่งดอกผล สร้างรวงและเมล็ด

สรุปองค์ความรู้

อาหารเสริมสกัดจากเปลือกหอย สูตร เร่งดอกผล สร้างรวงและเมล็ด อาหารเสริมสกัดจากเปลือกหอย สูตร เร่งดอกผล สร้างรวงและเมล็ด สูตรนี้ ผลิตจากสารประกอบ คือ แคลเซียมไนเตรท และแคลเซียมฟอสเฟต ผลิตจากเปลือกหอย และแคลเซียมแมกนีเซียมไนเตรท และแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสเฟต ผลิตจากโดโลไมต์ โดยสารประกอบเหล่านี้ ละลายน้ำได้ดี จึงนำเอาสารประกอบเหล่านี้ไปละลายน้ำ โดยปริมาณ คือ สารประกอบผลิตจากเปลือกหอย 20 กก. ผสมกับสารประกอบผลิตจากโดโลไมต์ 10 กก. มาใส่ในถัง 100 ลิตร ละลายน้ำให้ครบ 100 ลิตร ก็จะได้อาหารเสริมสกัดจากเปลือกหอย 100 ลิตร ปริมาณการใช้ 1 ลิตร ผสมน้ำได้ 1,000 ลิตร ปริมาณการใช้ ได้ 10 ไร่ ใช้ในช่วงข้าวก่อนแตกกอ และออกรวง กระตุ้นการแตกกอ และกระตุ้นการสร้างรวง สร้างเมล็ดให้สมบูรณ์ ได้น้ำหนัก P1_RLH300010 ภาพ มีวิธีการใช้อาหารเสริมสกัดจากเปลือกหอย สูตร เร่งดอกผล สร้างรวงและเมล็ด การผลิตปุ๋ยน้ำ อาหารเสริมพืช สกัดจากเปลือกหอย สูตร กระตุ้นแตกกอ ออกรวง สร้างเมล็ด โดยนำเอาเปลือกหอยบด 30 กก. ใส่กระบะผสมปูน จากนั้นค่อยเทสารตั้งต้นที่เรียกว่า พี 70 ลงไปอย่างช้า จนครบจำนวน 80 กก. ขณะเทผสมให้คนอย่าให้ฟองอากาศล้นกระบะผสมปูน เมื่อเทสาร พี 70 หมดแล้ว คนไปไม่ให้มีฟอง ก็หยุดคน ตั้งทิ้งไว้ให้แห้ง หากพึ่งแดด ก็ประมาณ 1 ชั่วโมงขึ้นไป ถ้าอยากให้แห้งสนิทก็ประมาณ 1 คืน เมื่อเสร็จแล้ว จะได้หัวเชื้อสารแคลเซียมรูปหนึ่งจากเปลือกหอย ที่สามารถละลายน้ำได้ โดยจะเอาไปละลายน้าในถัง 200 ลิตร ในการปริมาณการใช้คือ หัวเชื้อแคลเซียมสกัดจากเปลือกหอย 60 กก. ละลายน้ำ 200 ลิตร วิธีการผสมใช้ไม้คนให้หัวเชื้อละลายให้หมด ใส่น้ำให้ครบตามจานวน รอประมาณ 10-15 นาที ให้ตะกอนที่ไม่ละลายนอนก้นถัง จะได้ปุ๋ยมีลักษณะเป็นสีเหลือง ก็สามารถนำเอาขวดมาบรรจุไปใช้งานได้ โดยอัตราการใช้ คือ ปุ๋ย 1 ลิตร ผสมน้า 1,000 ลิตร ใช้ได้พื้นนาประมาณ 10 ไร่ ใช้ฉีดพ่นทางใบและลำต้น อีกวิธีหากเกษตรกรไม่อยากฉีดพ่น ก็สามารถนาปุ๋ย 1 ลิตร ผสมน้า 250 ลิตร แล้วนำไปฉีดพรมลงในเม็ดปุ๋ยที่จะใช้หว่าน ซึ่งมักจะเป็นปุ๋ยเม็ดกระตุ้นแตกกอและรวง โดยเมื่อนำไปใช้หว่าน จากที่เคยหว่าน 2-3 ไร่ 50 กก. ก็ให้ใช้ 4-5 ไร่ 50 กก. จะเป็นการประหยัดต้นทุนปุ๋ยเคมีได้ P2_RLH300010, P3_RLH300010 ภาพ การผลิตปุ๋ยอาหารเสริม สูตร กระต้นแตกกอ ออกรวง สร้างเมล็ด

ช่องทางการติดต่อ

ผศ.ดร.บรรจง บุญชม (หัวหน้าโครงการ)
165 ม.3 ต. คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด…จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33160
เบอร์ติดต่อ: 02329-8400-8411 ต่อ 290, 02329-8000 ต่อ 6234 เบอร์โทรสาร: 02329-8415
E-mail: kbbanjon@kmitl.ac.th