การส่งเสริมเส้นใยกล้วยสำหรับใช้เป็นวัสดุรองนอนสำหรับสัตว์ทดลองและใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

2,412 VIEW

องค์ความรู้

เส้นใยกล้วยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สรุปองค์ความรู้

เส้นใยกล้วยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ การทำเกลียวเชือกกล้วย เชือกกล้วย คือเชือกที่ทำด้วยกาบกล้วย ฉีกเป็นเส้นตากแดดให้แห้ง ซึ่งกลุ่มหัตกรรมเชือกกล้วยนิยมนำเชือกกล้วยมาทำเป็นวัสดุในการประดิษฐ์หัตกรรม นำเชือกมาจักสาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.ตัดต้นกล้วยทิ้งไว้2 วันเพื่อลอกกาบ 2.กรีดตรงกลางของกาบกล้วยตามขนาดที่ต้องการขึ้นพาดราว 3.ขึ้นพาดตากไว้ 2-4 แดด จึงใช้งานได้และไล่กรีดตลอดกาบได้เส้นยาวๆ 4.ฟั่นเป็นเกลียวหรือเปียด้วยเครื่องมือธรรมชาติ 5.ย้อมสีด้วยวัตถุธรรมชาติ เช่นเหลือขมิ้นแดงครั่งเขียวอัญชันและใส่น้ำยากันเชื้อราโซเดียมเบนโซเอต P1_RLH20010 1. การกรีดกาบกล้วย P2_RLH20010 2. ตากกาบกล้วยและไล่กรีด P3_RLH20010 3. ฟั่นเป็นเกลียว P4_RLH20010 4.ย้อมสีด้วยวัตถุธรรมชาติ P5_RLH20010 P6_RLH20010 P7_RLH20010 ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกล้วย

ช่องทางการติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล (หัวหน้าโครงการ)
สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต. แม่กา อ.เมือง จ. พะเยา รหัสไปรษณีย์ 65000
เบอร์ติดต่อ: 08 1877 7056 0 5446 6666 ต่อ 1708 โทรสาร 0 54 46 6664
E-mail: Sitthisakus@hotmail.com