เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน

1,299 VIEW

องค์ความรู้

เครื่องสีข้าวครัวเรือน

สรุปองค์ความรู้

รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย และคณะนักวิจัยจากภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาเครื่องสีข้าวแบบครัวเรือนและแบบพร้อมพา เพื่อรองรับการใช้งานในระดับครัวเรือนขนาด 3 - 4 คน และตอบสนองความต้องการในระดับบุคคลโดยเครื่องสีข้าวแบบครัวเรือนสามารถทำงานได้ครั้งละ 1 กิโลกรัมข้าวเปลือก และประมาณ 400 กรัมข้าวเปลือก ใช้ชีวิตตามวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียงคือ สีข้าวเมื่อต้องการที่จะบริโภค เพื่อให้ได้ความสดใหม่ของข้าวและมีปริมาณ ที่พอเหมาะกับการบริโภค จากผลงานวิจัยเครื่องสีข้าวเป็นผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมทั้งในแง่ของตัวเครื่องและการเพาะปลูกข้าว เพื่อการบริโภคที่ทุกคนสามารจะผลิตข้าวบริโภคได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจร สามารถสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืน
เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน ขนาดเครื่องมีความกว้าง 277 มิลลิเมตร ยาว 340 มิลลิเมตร สูง 585 มิลลิเมตร มีน้ำหนัก 15 กิโลกรัม สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ตัวเครื่องประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก
- ส่วนแรก เป็นถังรับข้าว สำหรับป้อนเข้าสู่ตัวเครื่อง ด้านล่างมีลิ้น ปิด-เปิด
- ส่วนที่สอง เป็นห้องขัดสีข้าว มีช่องให้เม็ดข้าวที่ขัดสีแล้วไหลออกมา
- ส่วนสุดท้าย เป็นห้องควบคุม ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า
การใช้งาน เริ่มจากการนำข้าวเปลือก หรือ ข้าวกล้องบรรจุลงในถังป้อนข้าว ซึ่งติดตั้งอยู่ส่วนบนสุดของเครื่อง จากนั้น ดึงเลื่อนตำแหน่งลิ้นปล่อยข้าวเปลือก ให้อยู่ในตำแหน่งเปิด ข้าวเปลือกจะไหลลงสู่ช่องว่างภายในระหว่างเพลาขัด กับชุดห้องขัดด้วยน้ำหนักของตัวข้าวเปลือกเอง แล้วจะไหลลงมาในตำแหน่งที่จะถูกลำเลียงด้วยเกลียวลำเลียง ที่อยู่ตรงปลายเพลาขัด ทำให้ข้าวเปลือกเคลื่อนที่ผ่านเข้าสู่บริเวณตะแกรงขัด ซึ่งถูกติดตั้งอยู่ภายในชุดห้องขัดที่ไม่สามารถหมุนได้ โดยมีตำแหน่ง จุดศูนย์กลางของแกนตะแกรงอยู่ร่วมกับจุดศูนย์กลางการหมุนของเพลาขัดข้าวเปลือก ข้าวเปลือกจะถูกทำการขัดด้วยความเสียดทานที่เกิดขึ้น จากการเคลื่อนที่ของข้าวเปลือก ผ่านชิ้นส่วนตะแกรงขัดและเพลาขัด โดยที่เพลาขัดจะมีครีบขัดให้ข้าวเปลือกเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาของการขัดสีข้าวเปลือก เวลาที่เหมาะสมในการขัด ข้าวเปลือกจะใช้เวลาประมาณ 1 นาที โดยที่ส่วนล่างของตะแกรงขัด มีช่องแกลบ และรำของข้าวเปลือกที่ถูกขัดสี ข้าวที่ถูกขัดสีแล้วจะถูกลำเลียงออกมาเป็น ข้าวสารทางด้านหน้าของชุดครอบภายนอกเครื่องสีข้าว
เครื่องสีข้าวครัวเรือนนี้สามารถสีข้าวเปลือกได้ทุกชนิด ซึ่งมีความจุข้าวเปลือกที่จะสีได้ประมาณ 300 กรัม (เติมปริมาณได้ตลอดเวลา) ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1/3 แรงม้า ที่มีความเร็วรอบในการทำงาน 1,350 รอบต่อนาที ติดตั้งอยู่ที่ด้านล่างของโครงสร้างเครื่องส่งกำลังผ่านสายพานมู่เล่ย์ ไปยังส่วนชุดเพลาขัดเพื่อ ใช้เป็นกำลังหมุนในการขัดข้าวเปลือก ซึ่งเมื่อคิดคำนวณแล้วถือได้ว่าประหยัดไฟฟ้าอย่างมาก ใช้พลังงานไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ หลังจากเสียบปลั๊ก ใส่ข้าวเปลือกลงบนท่อด้านบน กดปุ่มเปิด เครื่องจะทำงานสีข้าวเปลือกได้ครั้งละ 300 กรัม ใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที จะได้เป็นข้าวขาว 150 กรัม และเป็นแกลบ 150 กรัม แยกออกมาสองทาง โดยที่ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายเหมือนเครื่องสีข้าวทั่วไป เพราะภายในมีตัวดักฝุ่นให้เสร็จสรรพ เหมาะนำมาใช้ในบ้าน คอนโดฯ หรือแม้กระทั่งในห้องแอร์เนื่องจากไร้ปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจายและยังสามารถสีข้าวกล้องได้ด้วย โดยการหมุนปรับปุ่มด้านข้างเท่านั้นเอง ในเรื่องความปลอดภัยมีระบบเซ็นเซอร์ตัดไฟ ระหว่างสีข้าว หรือเปิดเครื่องทิ้งไว้ หากเครื่องเกิดความร้อนสูงเกิน 90 องศาเซลเซียส เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ และหากเกิดกรณีกดปุ่มเปิดเครื่องทิ้งไว้ แล้วลืมใส่ข้าวเปลือกลงไปในท่อลำเลียงด้านบน ระบบจะตัดไฟทำงาน ภายใน 9 วินาที
ข้อควรระวัง ในกรณีนำไปใช้ในพื้นที่มีกระแสไฟฟ้าแรงดันไม่สม่ำเสมอ (ติดๆ ดับๆ) จะมีผลทำให้แผงวงจรควบคุมเสียได้ง่าย
ราคา ประมาณ 20,000-30,000 บาท ใช้เวลาสร้างประมาณ 7 วันต่อ 1 เครื่อง แต่หากผลิตในเชิงพาณิชย์จำนวนมากขึ้น ราคาจะลดลงไปได้อีก

ช่องทางการติดต่อ

รศ.ดร.ศักดา อินทรวิชัย (หัวหน้าโครงการ)
50 ถ.งามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์ติดต่อ: 081 - 499 - 1553
E-mail: agrsdi@ku.ac.th

ไฟล์เอกสาร

ดาวน์โหลด 1