การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองในวงตาข่าย

1,378 VIEW

องค์ความรู้

การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองในวงตาข่าย

สรุปองค์ความรู้

การใช้ตาข่ายเพื่อให้มีอากาศ (ออกฺซิเจน) จากภายนอกไหลเวียนเข้าไปในวงตาข่ายใช้เวลาหมัก 2 เดือน ตากให้แห้งจึงนำไปใช้ การใส่เศษไม้เศษพืชใจแต่ละชั้นสามารถทำให้แน่นพอดี แต่ไม่ควรแน่นจนเกินไป เพราะจะทำให้อากาศไหลเวียนไม่ได้ เศษพืชในวงจะกลายเป็นปุ๋ยหมัก 
การดูแลปุ๋ยหมักในวงตาข่ายทำเช่นเดียวกับการดูแลปุ๋ยที่ขึ้นกองแบบสามเหลี่ยม สามารถทำในเข่ง ตะกร้าผ้าหรือใช้ไม้ตอกรอบ หรืออาจทำเป็นลักษณะวงสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดกว้าง 1เมตร ยาว 1 เมตร ขี้วัวอยู่บนสุด เศษพืชถ้าเป็นฟาง หญ้า ผักตบใช้ 4 ส่วน มูลสัตว์ 1 ส่วน โรยให้ทั่วแล้วรดน้ำ (รดน้ำทุกชั้น) ใบไม้ 3 ส่วน หนา 10 เซนติเมตร

ช่องทางการติดต่อ

ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญากูร (หัวหน้าโครงการ)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้