ผลิตภัณฑ์กระดาษสาจากผักตบชวา

3,515 VIEW

นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์กระดาษสาจากผักตบชวา

สรุปนวัตกรรม

เนื่องจาก ผักตบชวา เป็นวัชพืชที่มีอัตราการเจริญเติบโตและการแพร่ขยายที่รวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาต่อแหล่งน้ำต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นพค.53 สนภ.5 นทพ. จึงได้มีแนวความคิดที่จะนำผักตบชวามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษสาจากผักตบชวา เพื่อเพิ่มมูลค่าผักตบชวาที่มีมากในพื้นที่มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น สมุดเสนอเซ็นต์ สมุดกล่าวรายงาน กล่องกระดาษชำระ เป็นต้น วิธีการ คือ 1. นำผักตบชวามาตัดรากออกให้เหลือแค่ลำต้นและใบ แล้วหั่นให้ได้ขนาดประมาณ 5 – 6 ซม. จากนั้น3. นำไปต้มให้เปื่อยแล้วนำขึ้นจากหม้อต้ม ล้างให้สะอาด 5. ละลายสีย้อมผ้าลงในโถปั่น และปั่น 1 รอบ ประมาณ 15 วินาที แล้วนำผักตบชวาใส่ลงในโถประมาณ 1 กำมือ ปั่นให้ละเอียดประมาณ 1 นาที นำไปเทลงในบ่อพัก กวนให้ส่วนผสมเข้ากัน แล้วนำตะแกรงมาช้อนกระดาษสาขึ้นนำไปผึ่งลมให้แห้ง ประมาณ 2 วัน จากนั้นค่อยๆลอกแผ่นกระดาษออกจากบล็อก แล้วจึงนำไปทำผลิตภัณฑ์ตามต้องการ

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด