ฝ้าเพดานซับเสียงจากผักตบชวา

3,526 VIEW

นวัตกรรม

ฝ้าเพดานซับเสียงจากผักตบชวา

สรุปนวัตกรรม

ฝ้าเพดานซับเสียงเป็นวัสดุที่จะช่วยลดเสียงสะท้อนได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจากคุณลักษณะของผักตบชวา เมื่อบดสับละเอียดและนำไปตากแห้งแล้วจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการลดเสียงสะท้อนได้เป็นอย่างดี นพค.53 สนภ.5 นทพ. จึงได้นำผักตบชวาบดสับละเอียดตากแห้งมาเป็นวัสดุในการทำแผ่นฝ้าเพดานซับเสียง วิธีการทำโดยนำไม้หนาขนาด 1 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว ยาว 50 ซม. จำนวน 4 ท่อน มาทำการตอกยึดไม้ให้ได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จากนั้นนำลวดตาข่ายวางในบล็อกไม้วางบนพื้นผิวเรียบ นำผงยิบซั่ม จำนวน 1 กิโลกรัม ผงยาแนวจำนวน 1 กิโลกรัม น้ำ จำนวน 500 มิลลิลิตร และผักตบชวาบดสับละเอียดตากแห้ง จำนวน 300 กรัม เทลงในกะละมังและคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วเทลงบล็อกที่มีลวดตาข่าย ทิ้งไว้เป็นเวลา 10 นาที แล้วทำการแกะฝ้าเพดานผักตบชวาออกจากบล็อก โดยนำไปตากแดดให้แห้งโดยใช้เวลาประมาณ 5 – 8 ชั่วโมง แล้วจึงสามารถแกะออกจากบล็อกได้ จากนั้นนำไปตากแดดอีกประมาณ 7 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ หมายเหตุ : อัตราส่วนผสมนี้ทำฝ้าเพดานซับเสียงผักตบชวาได้ 1 แผ่น

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด