อิฐบล็อกดินประสาน

4,280 VIEW

นวัตกรรม

อิฐบล็อกดินประสาน

สรุปนวัตกรรม

นวัตกรรมอิฐบล็อกดินประสาน : จากคุณสมบัติและข้อดีของการใช้อิฐบล็อกดินประสานในการก่อสร้างอาคาร ประกอบกับคุณสมบัติของผักตบชวาเมื่อผ่านการสับและตากแห้งแล้วจะมีความเหนียว ยืดหยุ่น เมื่อนำมาเป็นส่วนประกอบของ อิฐบล็อกดินประสานจะช่วยลดปริมาณของปูนซีเมนต์ที่ใช้เป็นส่วนผสมทำให้ลดต้นทุนในการผลิต นพค.53 สนภ.5 นทพ. จึงได้มีแนวความคิดที่จะนำผักตบชวามาเป็นส่วนประกอบของอิฐบล็อกดินประสาน วิธีการทำ โดยนำดิน จำนวน 3.3 กิโลกรัม และปูนซีเมนต์ จำนวน 1 กิโลกรัม เทลงในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ แล้วใส่ผักตบชวาบดสับตากแห้ง จำนวน 700 กรัม คลุกเคล้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นผสมน้ำยากันเชื้อรา จำนวน 6 ซีซี และใส่ในน้ำ จำนวน 600 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ใส่ส่วนผสมลงไปในแท่นอัดอิฐบล็อกประสานให้เต็มช่อง นำอิฐบล็อกประสานที่ได้ไปตากในที่ร่ม โดยใช้ระยะเวลา 1 วัน แล้วฉีดพรมน้ำพอประมาณ แล้วนำผ้าใบมาทำการคลุมให้มิดชิด เพื่อใช้ในการบ่มอิฐบล็อกประสานเป็นเวลา 10 วัน (ให้พรมน้ำพอประมาณ วันละ 1 ครั้ง ทุกวัน)

ช่องทางการติดต่อ

ทหาร (หัวหน้าโครงการ)

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด