เครื่องจักสานจากผักตบชวา

1,721 VIEW

นวัตกรรม

เครื่องจักสานจากผักตบชวา

สรุปนวัตกรรม

การทำเครื่องจักสานผักตบชวาเป็นการนำผักตบชวาจากแหล่งธรรมชาติตามคลอง บึง แม่น้ำจากแหล่งชุมชนต่าง ๆ หรือนำมาปลูกเองในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อที่จะจัดเก็บได้ง่ายสามารถดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ขนาดที่พอเหมาะกับการนำมาจักสาน เลือกลำต้นขนาดกลางไม่อ่อนไม่แก่และไม่อวบเกินไป เพื่อเหมาะในการนำมาจักสาน จากนั้นตัดโคนต้นและใบออกใช้เฉพาะก้านเท่านั้น ขนาดประมาณ 10 – 15 ซม. นำมาล้างด้วยสารส้มเพื่อให้ลำต้นขาวสะอาด แล้วตากแดดประมาณ 5 – 6 วัน จากนั้นนำผักตบชวาไปอบ โดยใชพลาสติกหนาคลุมกลางแดดโดยทำโครงไม้ไว้ส่วนล่าง ทำที่ไว้จุดกำมะถัน นำผักตบชวามากองไว้ด้านบนสูงเท่ากับโครงไม้แล้วจุดกำมะถัน การอบด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะความร้อนจากกำมะถันกับแสงแดดจะช่วยไล่ความชื้นได้หมด และทำให้ผักตบชวามีสีขาวมากขึ้น ซึ่งจะอบเป็นเวลา 8 ชั่วโมง จากนั้นนำออกตากแดดอีก 2 วัน เพื่อให้แห้งสนิทไม่มีกลิ่นของกำมะถันและป้องกันเชื้อรา จากนั้นนำไปย้อมสีและตากให้แห้ง ประมาณ 2 วัน ผักตบชวาที่แห้งได้ที่แล้วมารีดด้วยเครื่องรีดผักตบชวาให้เรียบ แล้วนำไปจักสานตามต้องการ

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด