การทำปุ๋ยอินทรีย์ช่วยชาติ

1,169 VIEW

เทคโนโลยี

การทำปุ๋ยอินทรีย์ช่วยชาติ

สรุปเทคโนโลยี

   การทำปุ๋ยอินทรีย์ช่วยชาติ : เป็นการนำผักตบชวาสับแห้ง มูลสัตว์ โดโรไมค์ ฟอสเฟส และรำอ่อน มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วฉีดพ่นหรือรดด้วยจุลินทรีย์อีเอ็มขยาย ซึ่งขยายไว้แล้วในถังหมักให้ได้ความชื้น 50 เปอร์เซ็นต์ หมักทิ้งไว้ 14 วัน โดยคลุกกองด้วยผ้ายางพลาสติกใส ภายในระยะเวลาการหมักควรกลับกองทุก 4 วัน เพื่อทำให้จุลินทรีย์เกิดกระบวนการย่อยสลาย และเป็นการลดอุณหภูมิกองปุ๋ยหมัก วันที่ 15 ทำการอัดเม็ด แล้วตากให้แห้ง เสร็จแล้วบรรจุพร้อมจำหน่าย
    สูตรการขยายอีเอ็ม : ใช้อัตราส่วน 1:1:20 เช่น ขยายในน้ำขนาดถังหมัก 20 ลิตร ใช้อีเอ็มหัวเชื้อ 1 ลิตร (หรืออีเอ็มขยาย) และ ใช้กากน้ำตาล 1 ลิตร

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด