ทุ่นลอยดักวัชพืช

2,054 VIEW

นวัตกรรม

ทุ่นลอยดักวัชพืช

สรุปนวัตกรรม

เนื่องจากวัชพืชหรือผักตบชวาเป็นปัญหาใหญ่ในการระบายน้ำและการสัญจรทางน้ำ ที่สามารถอยู่ได้ทุกสภาพน้ำ เติบโตและไหลไปตามกระแสน้ำ ส่งผลให้การเกิดการแพร่กระจายในแหล่งน้ำต่างๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องอาศัยวิธีการกำจัดอย่างต่อเนื่อง สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน จึงได้ประดิษฐ์ทุ่นดักผักตบชวา หรือ Log Boom ที่มีลักษณะเป็นทุ่นลอย ทำหน้าที่ดักสกัดไม่ให้ผักตบชวาไหลไปกีดขวางทางน้ำ และจำกัดขอบเขตไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง ทำให้สามารถเก็บได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในช่วงน้ำขึ้น-ลง เพื่อไม่ให้ผักตบชวาไหลออกลงแม่น้ำ ซึ่งทุ่นลอยที่ประดิษฐ์ มีการออกแบบให้สามารถต้านทานแรงปะทะของกระแสน้ำในลำคลองได้เป็นอย่างดี สามารถต่อเพิ่มความยาวได้ตามต้องการ ประกอบและติดตั้งง่าย ขนย้ายสะดวก มีราคาถูก และทนทานต่อแสง UV คุณสมบัติที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของทุ่นดักผักตบชวา คือ สามารถนำไปติดตั้งในคลองส่งน้ำชลประทาน โดยเรือพายสามารถพายผ่านข้ามทุ่นได้อย่างปลอดภัย หากติดตั้งด้านหน้าอาคารชลประทานภายหลังการกำจัดวัชพืชทางน้ำ หรือติดตั้งเป็นช่วงๆ จะทำให้ด้านหน้าอาคารชลประทานและในคลองส่งน้ำ มีความสะอาด สวยงาม และไม่เป็นอุปสรรคในการส่งน้ำเพื่อการชลประทาน ซึ่งตอบโจทย์การใช้งบประมาณกำจัดผักตบชวาด้วยขนาดพื้นที่ผิวน้ำที่ปราศจากวัชพืชน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการชลประทาน

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด