เรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล็ก

4,168 VIEW

เทคโนโลยี

เรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล็ก

สรุปเทคโนโลยี

เนื่องจากปัญหาวัชพืชกีดขวางการไหลของน้ำ และอุดตันประตูระบายน้ำทำให้ประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำในระบบชลประทานลดลง เกิดปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสีย และเรือกำจัดวัชพืชที่ใช้งานอยู่มีน้อยเมื่อเทียบกับคลองและแหล่งน้ำทั้งประเทศ นอกจากนั้นยังมีข้อจำกัดคือมีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสูงไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในคลองขนาดเล็กได้ จึงได้มีการพัฒนาเรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล็กขึ้นมาใช้งาน ตามแนวคิด “ทำงานง่าย ย้ายสะดวก ราคาประหยัด” เรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล็ก เหมาะสำหรับปฏิบัติงานในคลองที่มีความกว้างประมาณ 5-10 เมตร น้ำลึกไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร ที่เรือเก็บวัชพืชขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ สามารถกำจัดวัชพืช ลอยน้ำ เช่น ผักตบชวา จอกหูหนู ที่มีความหนาแน่นปานกลางความสามารถในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับชนิด ระยะทางในการขนย้าย และความหนาแน่นของวัชพืช
    ตัวเรือประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ
         1. เรือติดตั้งเครื่องเก็บวัชพืช (Carrying Unit) : เรือทำด้วยทุ่นไฟเบอร์กลาสรูปทรงกระสวย 2 ข้างมีเสาโครงเหล็กตั้งบนเรือรับหลังคาและโครงยกของเครื่องเก็บวัชพืช
             เรือกว้าง 2.0 เมตร ยาว 5.5 เมตร สูง 2.55 เมตร ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 13 แรงม้า ขับใบพัดเรือหางยาว นํ้าหนักเรือรวมประมาณ 700 กิโลกรัม
         2. เครื่องเก็บวัชพืช (Harvesting Unit) : ประกอบด้วยปุ้งกี๋ช้อนตักวัชพืชติดตั้งอยู่ด้านหน้าเรือ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 13 แรงม้า ดึงคานยกปุ้งกี๋ผ่านกลไก ตักและเทได้
             ตามต้องการ ปุ้งกี๋ยื่นออกได้ไกลจากหัวเรือ 2.5 เมตร ยกเทได้สูงประมาณ 2 เมตร

   โดยเรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล็กทำงานใน 2 ลักษณะ คือ
        1. ดันวัชพืช โดยดันให้วัชพืชเคลื่อนเข้าหาฝั่งหรือเข้าพื้นที่ควบคุม
        2. ตักยกเทวัชพืช โดยตักยกวัชพืชน้ำมาเทบนตลิ่ง

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด