เครื่องอัดแท่งพลังงานชีวมวล

998 VIEW

นวัตกรรม

เครื่องอัดแท่งพลังงานชีวมวล

สรุปนวัตกรรม

เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานในประเทศมีจำนวนมากขึ้น กระทรวงพลังงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มีนโยบายพัฒนาพลังงานให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น โดยจัดการพลังงานให้เพียงพอและมีเสถียรภาพ สำหรับในประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำให้มีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือวัชพืชจำนวนมาก ทำให้มีแนวคิดที่จะนำวัสดุเหล่านี้มาเพิ่มคุณค่าและเป็นทางเลือกในการใช้พลังงาน โดยการนำเข้าขบวนการอัดแท่งเพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานชีวมวล หลักการทำงานของเครื่องอัดแท่งพลังงานชีวมวล คือ นำผักตบชวาแห้งสับละเอียดใส่ในตัวเครื่อง แล้วตัวเครื่องจะทำหน้าที่บดและอัดผักตบชวาแห้งสับละเอียดลงไปในแม่พิมพ์ที่ทำการเจาะรูไว้ตามขนาดมาตรฐานในการใช้งาน เมื่อผผักตบชวาแห้งสับละเอียดถูกอัดผ่านรูของแผ่นเหล็ก จะไหลออกเป็นแท่งขนาด 6 - 8 มิลลิเมตร ตามรางลงไปในส่วนจัดเก็บของแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล

ช่องทางการติดต่อ

นายคงศักดิ์ ตรีตรุยานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
เบอร์ติดต่อ: 081 433 8110
E-mail: krin281@gmail.com

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด