ดินปลูกต้นไม้จากผักตบชวา โดยเครื่องสับย่อย

1,628 VIEW

เทคโนโลยี

ดินปลูกต้นไม้จากผักตบชวา โดยเครื่องสับย่อย

สรุปเทคโนโลยี

ดินปลูกต้นไม้จากผักตบชวาเป็นการแปรรูปผักตบชวาเป็นส่วนผสมของดินปลูกต้นไม้ โดยการนำเครื่องสับย่อยมาสับผักตบชวา แล้วนำผักตบชวาสับมากองไว้ ราดด้วยน้ำหมักชีวภาพผสมน้ำ ทิ้งไว้ประมาณ 2 - 3 วัน จากนั้นนำผักตบชวาสับที่ได้ 2 ส่วน : ดินกอไผ่ 2 ส่วน : ปุ๋ยคอก 1 ส่วน แล้วนำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน จะเป็นดินผสมที่ปลูกต้นไม้ได้

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด