ก้อนผักตบชวาปลูกพืช

2,750 VIEW

นวัตกรรม

ก้อนผักตบชวาปลูกพืช

สรุปนวัตกรรม

การแปรรูปผักตบชวาโดยการทำเป็นก้อนผักตบชวาปลูกพืช มีวิธีการ ดังนี้
   1. นำต้นผักตบชวาที่เป็นวัชพืชในลำน้ำมาหั่นด้วยเครื่อง และนำไปตากแห้ง
   2. นำผักตบชวาตากแห้งมาพรมด้วยน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ
   3. นำผักตบขวาจากข้อ 2 จำนวน 2 ส่วน และปุ๋ยหมัก 1 ส่วน มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน
   4. นำแป้งมันสำปะหลัง 500 กรัม ละลายกับน้ำเย็น 2 ลิตร จากนั้นค่อย ๆ ใส่ไปในน้ำร้อนจัด และกวนให้เป็นกาว
   5. นำส่วนผสมจากข้อ 3 มาผสมกับกาวให้ทั่ว
   6. นำมาใส่แม่พิมพ์อัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยม ขนาด 12.5×12.5×10 เซตติเมตร
   7. นำก้อนผักตบชวาไปตากแดดให้แห้ง แล้วนำพลาสติกมาหุ้มและเป่าด้วยลมร้อน จะได้ก้อนผักตบชวาพร้อมปลูกพืช สำหรับการนำไปใช้งานให้รดน้ำก้อนผักตบชวาปลูกพืชให้ชุ่ม จากนั้นหยอดเมล็ดพันธุ์ลงไปเพื่อปลูก รดน้ำวันละ 1 ครั้ง ในกรณีปลูกผักสามารถปลูกในก้อนผักตบชวาได้เลย หากเพาะต้นไม้ใหญ่ เมื่อต้นอ่อนงอกจนสามารถนำไปปลูกได้แล้ว
ให้แกะพลาสติกหุ้มออกก่อนนำไปลงดิน

ช่องทางการติดต่อ

นายนภพล รัตนสุนทร (หัวหน้าโครงการ)
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด

ไฟล์เอกสาร

ดาวน์โหลด 1