โครงการเรือทุ่นลอยจักรยานน้ำเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมใน คูน้ำ ลำคลอง เพื่อสุขภาพ (เรือทุ่นลอยจักรยานน้ำเก็บขยะ)

3,251 VIEW

เทคโนโลยี

เรือทุ่นลอยจักรยานน้ำเก็บขยะ

สรุปเทคโนโลยี

เรือทุ่นลอยจักรยานน้ำเก็บขยะ เป็นเรือที่ใช้เก็บขยะที่ลอยในลำน้ำขนาดเล็ก ที่ขับเคลื่อนด้วยการปั่นจักรยาน สำหรับลำคลองน้ำนิ่งหรือลำคลองที่กระแสน้ำไม่แปรปรวน โดยการออกแบบให้เป็นเรือจักรยานลมต้นแบบที่สามารถเคลื่อนตัวได้สะดวก ด้วยการปั่นด้วยกำลังคนเพื่อใช้สำหรับการออกกำลังกายอย่างสร้างสรรค์ และทำหน้าที่เป็นเรือน้ำมีภารกิจเก็บขยะในลำน้ำ คูคลองและโครงสร้างส่วนฐานเป็นสแตนเลส

ช่องทางการติดต่อ

นายธำรงค์ สว่างเดือน (หัวหน้าโครงการ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เบอร์ติดต่อ: 082 927 4580
E-mail: thumrong_atc@hotmail.com

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด

ไฟล์เอกสาร

ดาวน์โหลด 1