โครงการเรือลมจักรยานน้ำเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมใน คูน้ำ ลำคลอง เพื่อสุขภาพ (เรือลมจักรยานน้ำเก็บขยะ)

3,672 VIEW

เทคโนโลยี

เรือลมจักรยานน้ำเก็บขยะ

สรุปเทคโนโลยี

เรือลมจักรยานน้ำเก็บขยะป็นเรือที่ใช้เก็บขยะบนผิวน้ำ ที่ขับเคลื่อนด้วยการปั่นจักรยาน เหมาะสำหรับลำคลองขนาดเล็ก น้ำนิ่งหรือกระแสน้ำไม่แปรปรวน ตัวจักรยานเป็นแบบพับเก็บได้ เคลื่อนย้ายสะดวก และทุ่นลอยใช้พลังงานลม จำนวน ๒ ทุ่นสำหรับติดตั้งจักรยายให้ลอยน้ำได้

ช่องทางการติดต่อ

นายธำรงค์ สว่างเดือน (หัวหน้าโครงการ)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เบอร์ติดต่อ: ๐๘๑ ๙๒๗ ๔๕๘๐
E-mail: thumrong_atc@hotmail.com

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด