สร้างต้นแบบเรือลอกตะกอนแบบตีกวนแบบดูดกลับ (ดูดเลน)

1,780 VIEW

เทคโนโลยี

เรือลอกตะกอนแบบตีกวนแบบดูดกลับ (ดูดเลน)

สรุปเทคโนโลยี

เรือลอกตะกอนแบบตีกวนและดูดกลับ เป็นเรือที่ใช้ลอกตะกอนกลางลำคลองที่มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร เรือมีขนาด 2.0X6.0 เมตร ชุดหัวลอกตะกอนกว้าง 2.5 เมตร ลอกตะกอนลึกสุดไม่เกิน 3.0 เมตร ขนาดท่อส่งตะกอนเส้นผ่านศูนย์ขนาด 0.23 เมตร สามารถส่งขึ้นรถขนสิ่งปฏิกูลหรือทิ้งตะกอนบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน กินน้ำลึก 0.40 ม. มีกำลัง 110 แรงม้าที่ 2,500 รอบต่อนาที ความสามารถลอกตะกอนไม่น้อย 200-250 ลบ.ม./ชม. ใช้เชื้อเพลิง 10-12 ลิตร/ชั่วโมง น้ำหนักเรือพร้อมเชื้อเพลิงเต็มความจุ 2.5 ตัน มีระบบระบายน้ำออกจากเรือป้องการจมมีรถล้อเลื่อนในการขนส่งทำงานด้วยระบบ ไฮดรอลิกส์และควมคุมการทำงานของเรือลอกตะกอนด้วยกลไกแบบมือโยก

ช่องทางการติดต่อ

นายพชร ศิลาน้อย (หัวหน้าโครงการ)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
เบอร์ติดต่อ: 089 449 7491
E-mail: admin@ayship.ac.th

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด

ไฟล์เอกสาร

ดาวน์โหลด 1