เรือเก็บผักตบชวาแบบสายพานลำเลียง

2,044 VIEW

เทคโนโลยี

เรือเก็บผักตบชวาแบบสายพานลำเลียง

สรุปเทคโนโลยี

เรือเก็บผักตบชวาแบบสายพานลำเลียงสามารถเก็บผักตบชวาและลำเลียงผักตบชวา ขยะ และวัชพืช ขึ้นจากน้ำ ปฏิบัติงานได้ในพื้นที่ในแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาอยู่อย่างหนาแน่น พื้นที่เหมาะสมคือ หน้าประตูระบายน้ำ ในคลองสาขา คลองซอยที่มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร เก็บผักตบชวาได้ 6,000-8,000 กิโลกรัม/ชั่วโมง ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล 7 ลิตร/ชั่วโมง สามารถทำงานได้ทั้งวัน ขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมและปริมาณของผักตบชวา

ช่องทางการติดต่อ

นายพชร ศิลาน้อย (หัวหน้าโครงการ)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
เบอร์ติดต่อ: 089 449 7491
E-mail: admin@ayship.ac.th

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด

ไฟล์เอกสาร

ดาวน์โหลด 1