ยะลา

4,605 VIEW
เป็นพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอกรงปินัง มีสภาพขาดแคลนน้ำ หน้าฝนน้ำไหลแรง และแห้งเร็ว หน้าร้อนเกิดภาวะแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
ลำน้ำ: คลองกูวา - คลองสลาเด
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 200 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 2614 คน