อุตรดิตถ์

4,615 VIEW
สิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพตลอดริมฝั่งคลอง มีขยะ ผักตบชวาและวัชพืชขึ้นบริเวณตลิ่งเป็นจำนวน มาก ทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำ ส่งผลให้น้ำในคลองเสีย น้ำระบายไม่ทันทำให้เกิดน้ำท่วมในหน้าน้ำ และเกิดการกัดเซาะ บริเวณตลิ่ง ในฤดูแล้งปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร
ลำน้ำ: คลองจระเข้
ชุมชน: ชุมชนบ้านหากกรวด หมู่ 5-6

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง