อุบลราชธานี

4,604 VIEW
ผักตบชวาและวัชพืชจำนวนมาก วัชพืชทับถมน้ำเน่าเสีย ลำน้ำตื้นเขิน
ลำน้ำ: หนองช้างใหญ่
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 109 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 6581 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง