ตราด

5,718 VIEW
น้ำเสียชุมชน ขยะปฏิกูล มูลสัตว์
ลำน้ำ: คลองบางพระ
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 34 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 3791 คน