ตราด

5,768 VIEW
น้ำเสียชุมชน ขยะปฏิกูล มูลสัตว์
ลำน้ำ: คลองบางพระ
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 34 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 3791 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง