ตาก

4,595 VIEW
คลองตื้นเขิน มีวัชพืชเป็นจำนวนมาก ฤดูแล้งประสบปัญหาคลองมีปริมาณน้ำน้อย ฤดูฝนจะเกิดน้ำป่าไหลหลากเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตร
ลำน้ำ: คลองแม่ระกา
ชุมชน: บ้านสะแกเครือ
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 233 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 6528 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง