สุโขทัย

5,851 VIEW
ผักตบชวา วัชพืช และกิ่งไม้ ใบไม้ ขวางทางคลอง ทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำ น้ำเน่าเสีย รวมทั้งเกิดน้ำท่วม เนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพตลอดริมคลอง
ลำน้ำ: คลองแม่รำพัน
ชุมชน: บ้านขวาง
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 65 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 1392 คน