ศรีสะเกษ

4,697 VIEW
ลำน้ำตื้นเขินจากการพังทลายของตลิ่ง และมีสิ่งปฏิกูลริมฝั่งแม่น้ำ วัชพืชปกคลุมบางส่วน ประตูเปิด-ปิดระบายน้ำชำรุดไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ น้ำรั่วไหลออกจำนวนมากไม่พอใช้
ลำน้ำ: ลำห้วยคล้า
ชุมชน: บ้านหนองเข็งน้อย
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 30 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 1268 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง