สุรินทร์

4,601 VIEW
ผักตบชวาจำนวนมากส่งผลให้ลำห้วยตื้นเขิน , ขาดแคลนองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผักตบชวา
ลำน้ำ: ห้วยเทนมีย์
ชุมชน: บ้านเทนมีย์ บ้านคาบเหนือ บ้านตาเพชร บ้านระหาร บ้านสวาย บ้านขุนไชย์
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 120 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 3603 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง