สระบุรี

5,746 VIEW
ลำคลองตื้นเขิน มีวัชพืช สารพิษปนเปื้อนกับน้ำที่ใช้ในการเกษตร และพื้นที่ลำคลองถูกบุกรุก
ลำน้ำ: คลองห้วยแร่
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 30 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 260 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง