สมุทรปราการ

5,666 VIEW
ลำน้ำตื้นเขินตื้นเขิน ตลิ่งถูกกัดเซาะพังทลาย วัชพืชขึ้นตลอดแนวริมคลอง
ลำน้ำ: คลองบางน้ำผึ้ง
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 8602 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 656 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง