สุพรรณบุรี

5,688 VIEW
แหล่งน้ำตื้นเขิน ไม่สามารถกากเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง มีผักตบชวา เป็นจำนวนมาก
ลำน้ำ: บึงปลายน้ำ
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 1711 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 1711 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง