ระยอง

5,713 VIEW
ลำน้ำตื้นเขิน
ลำน้ำ: คลองชายสูง
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 266 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 196 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง