ราชบุรี

4,597 VIEW
ผักตบชวากีดขวางทางน้ำ น้ำเน่าเสียและตื้นเขิน
ลำน้ำ: คลองบางสองร้อย

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง