ปัตตานี

4,552 VIEW
มีผักตบชวาในลำน้ำ เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำในช่วงอุทกภัย
ลำน้ำ: ลำน้ำตุยง
ชุมชน: หมู่ที่ 2
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 20 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 960 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง