พิจิตร

5,709 VIEW
ปัญหา การตื้นเขินจากผักตบชวา และวัชพืชเป็นจำนวนมาก และมีเศษรากไม้กีดขวางทางคลอง รวมทั้งชาวบ้านใช้สารเคมีในการกำจัดผักตบชวา เป็นผลให้น้ำเน่าเสีย ปลาในคลองตายและส่งกลิ่นเหม็น
ลำน้ำ: คลองข้าวตอก (เชื่อมแม่น้ำพิจิตร)
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 100 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 5827 คน