นครนายก

4,662 VIEW
มีวัชพืชปกคลุมเป็นประจำทุกปี น้ำไหลไม่สะดวก บางช่วงเวลาน้ำเน่าเสีย ไม่สามารถใช้อุปโภค บริโภคได้
ลำน้ำ: 1.1 คลองชลประทานฝั่งซ้าย สาย 2 แยกขวา (ครูเมือง) 1.2 คลองเมืองเก่า 1.3 คลองยายไท
ชุมชน: ชุมชนบ้านคลองใหญ่ หมู่ 4
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 130 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 1427 คน