นครปฐม

4,676 VIEW
น้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเสีย น้ำกร่อย และผักตบชวา สิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
ลำน้ำ: คลองมหาสวัสดิ์และลำคลองสาขา 4 คลอง
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 1009 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 1692 คน