นครราชสีมา

4,586 VIEW
หนองน้ำตื้นเขิน , มีผักตบชวา/วัชพืชปกคลุมจำนวนมาก , ขาดแคลนองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ลำน้ำ: หนองมโนรมย์
ชุมชน: บ้านหนองมโนรมย์
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 146 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 325 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง