หนองบัวลำภู

4,582 VIEW
อ่างเก็บน้ำมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืช ผักตบชวากีดขวางทางน้ำ มีสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำ
ลำน้ำ: ห้วยเชียง
ชุมชน: ชุมชนบ้านดอนชี
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 400 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 6840 คน