นนทบุรี

4,599 VIEW
ลำคลองมีปัญหาตื้นเขิน มีขยะ วัชพืช ชายตลิ่งทรุด น้ำเน่าเสีย และมีการรุกล้ำลำน้ำ
ลำน้ำ: คลองนายบาง
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 300 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 26000 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง