ลำพูน

4,584 VIEW
ผักตบชวา และวัชพืชจำนวนมากกีดขวางทางน้ำ น้ำเสียจากบ้านเรือนสู่ลำน้ำ
ลำน้ำ: ลำน้ำลำเหมืองเก้าศอก ลำเหมืองร่องเชี่ยว ลำน้ำปิงห่าง
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 597 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 13067 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง