กาฬสินธุ์

4,624 VIEW
มีวัชพืช สวะ รุกล้ำลำน้ำ ขัดขวางการระบายน้ำ ทำให้ตลิ่งพังโดยสาเหตุมาจากลำน้ำเปลี่ยนทิศทาง
ลำน้ำ: ลำห้วยปาว
ชุมชน: ชุมชนบ้านหนองแวงเหนือ
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 19 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 728 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง