กาญจนบุรี

4,596 VIEW
คลองมีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุมการไหลของน้ำ
ลำน้ำ: แหล่งน้ำคูคลองรอบองค์พระเจดีย์ยุทธหัตถี
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 105 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 891 คน