ขอนแก่น

4,568 VIEW
ตื้นเขินและมีวัชพืชค่อนข้างหนาแน่น ทำให้การระบายน้ำในฤดูฝนไม่สะดวกเป็นเหตุให้น้ำท่วมเอ่อเป็นประจำทุกปี
ลำน้ำ: ห้วยหนองหิน
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 20 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 2000 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง