ชุมพร

4,577 VIEW
1. บ้านหนองยางอยู่ในที่ลุ่ม ประสบปัญหาน้ำท่วมขังทุกปี เนื่องจากลำน้ำตื้นเขิน มีผักตบชวาจำนวนมาก เมื่อฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทัน และเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย 2. ชุมชนประสบปัญหาน้ำท่วมขังทุกปี เนื่องจากลำน้ำตื้นเขิน มีผักตบชวาจำนวนมาก
ลำน้ำ: ลำห้วยหนองยาง
ชุมชน: ชุมชนบ้านหนองยาง
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 50 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 680 คน