ชัยภูมิ

254 VIEW
คลองตื้นเขิน , วัชพืชปกคลุมจำนวนมาก , ขาดแคลนองค์ความรู้การดำรงวิถีชีวิตแบบพอเพียง
ลำน้ำ: คลองตูมกา
ชุมชน: บ้านวังกุ่ม หมู่ 5
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 200 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 720 คน