ชัยนาท

272 VIEW
ผักตบชวาและวัชพืชจำนวนมาก น้ำเน่าเสีย เกษตรกรไม่สามารถใช้น้ำมาทำการเกษตรได้
ลำน้ำ: คลองเขาท่าพระ
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 30 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 440 คน