ชัยนาท

4,552 VIEW
ผักตบชวาและวัชพืชจำนวนมาก น้ำเน่าเสีย เกษตรกรไม่สามารถใช้น้ำมาทำการเกษตรได้
ลำน้ำ: คลองเขาท่าพระ
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 30 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 440 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง