ฉะเชิงเทรา

5,737 VIEW
ลำคลองมีผักตบชวา และวัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่น ทำให้ลำคลองตื้นเขิน คุณภาพในลำคลองเปลี่ยนแปลง น้ำเริ่มเน่าเสีย เนื่องจากไม่มีการหมุนเวียนของสารอาหารตามปกติ ทำให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของผักตบชวา และวัชพืช
ลำน้ำ: คลองคู้อีกบ
ชุมชน: ชุมชนตำบลบางแก้ว
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 12 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 500 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง