อ่างทอง

5,779 VIEW
ลำคลองสกปรก ลำน้ำตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม น้ำขังเน่าเสียเป็นช่วงๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ลำน้ำ: คลองบางปลากด
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 200 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 822 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง