ไร่ปฐมเพชร 15/1 หมู่ที่ 2 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

6,062 VIEW
ชมไร่กุหลาบหลากหลายพันธ์ เกษตรผสมผสาน ชมการสาธิตและฝึกทำกุหลาบอบแห้ง

แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร ที่เกี่ยวข้อง